Projecten

TEXTIEL, ERFGOED EN TOEKOMST

< Terug

Betrokken partijen
Het Oversticht, Enschede Textielstad, gemeente Enschede.

Trekker
Annemieke Koster (Enschede Textielstad)

Doelstelling
Enschede Textielstad is het duurzame textielproductiebedrijf van Annemieke Koster. Haar visie is om, naast het runnen van haar eigen onderneming, Enschede als textielstad weer op de kaart te zetten. Dat zou kunnen in de vorm van een netwerk dat opereert vanuit één centrale locatie.
Doelstelling van de alliantie is te onderzoeken of het erfgoed op de voormalige vliegbasis Twenthe mogelijkheden biedt voor deze centrale locatie. Hiervoor is afgesproken om de stadsbouwmeester op het Stadskantoor te spreken over hetgeen nodig is en wat er moet gebeuren voor de realisatie van een dergelijke locatie.

Stand van zaken
Afgerond. Met de alliantiepartners zijn de mogelijkheden verkend. In samenwerking met Gemeente Enschede organiseert Enschede Textielstad sinds oktober 2016 ‘Textielcafé’ bijeenkomsten. Deze hebben als doel samenwerkingen tussen ketenpartijen en bedrijven buiten de sector te stimuleren en intensiveren. Binnen dit netwerk onderzoeken we of de behoefte bestaat aan een (op een centrale plaats gevestigd) cluster van textielbedrijven.
Zie ook: website en facebook.