Projecten

DE GROTE SAMENWERKING

< Terug

Betrokken partijen
ADT, Eelerwoude, Landschap Overijssel, gemeente Enschede, gemeente Dinkelland, gemeente Hengelo, Vitens, Provincie Overijssel, Van Heek, Stichting STAWEL, Vliegveld Twente,  landgoed ’t Slöttelmös, landgoed Oosterveld,  Routenetwerken Twente, Safety Campus Twente, Stadsdeel Noord gemeente Enschede en Waterschap Vechtstromen.

Trekker
Leo van der Ree (ADT) / Henk Scheven (Eelerwoude)

Doelstelling
Onderzoeken/verkennen hoe landgoederen in het gebied tussen Oldenzaal, Hengelo en Enschede economisch, cultuurhistorisch en op het gebied van natuur en recreatie kunnen samenwerken t.b.v. instandhouding en versterken van het hele gebiedPartners verbinden zich voor een periode van 5 of 10 jaar.

Stand van zaken
Loopt. Atelier Overijssel heeft werkateliers georganiseerd waar gewerkt is aan een gezamenlijk visie voor het gebied inclusief een dynamische agenda. Uitgaande van deze Dynamische Agenda spraken we onder meer over manieren om tot een gezamenlijke samenwerking te komen. Het idee uit deze bijeenkomst om een platform op te richten heeft inmiddels een vervolg gekregen.

Platform Lonnekerland
Om het netwerk Rentmeesters van de Toekomst en de groep grondeigenaren bij elkaar te brengen is het Platform Lonnekerland opgericht. Doel van het platform is om de samenwerking tussen de rentmeesters die met projecten bezig zijn en de grondeigenaren te versterken.
Door het gezamenlijk delen van ontwikkelingen of actuele gebeurtenissen, ontstaat er een vorm van een gezamenlijkheid over de kansen en waarden in het gebied.

Het platform haalt concrete ideeën uit het gebied op. Mensen met ideeën kunnen die pitchen bij het platform. Op basis van deze pitch kan blijken dat grondeigenaren nodig zijn om resultaten te boeken. In dat geval brengt het platform betreffend idee naar de grondeigenaren. Zij toetsen het idee aan hun visie, vastgelegd in de Dynamische Agenda. 

In het ‘Platform Lonnekerland’ doen de volgende mensen mee:

  • Vanuit het netwerk Rentmeesters van de Toekomst Gerrit Meutstege en Carolien Bierman.
  • Namens de grondeigenaren doet Frederik Tattersall mee.
  • Coördinatie en aanspreekpunt is Nicky Struijker Boudier.

Onderstaand plaatje geeft de structuur van het platform weer.