Naturen

VeldleeuweriK

< Terug

De voormalige vliegbasis was en is een belangrijk broedgebied voor de veldleeuwerik. Het was ooit een algemene vogelsoort in het agrarische landschap, maar nu een zeldzame broedvogel. Het grote bloemrijk en schraal grasland biedt plek aan ca. 110 broedparen. De veldleeuwerik houdt niet van bos of bomen. Daarom is het open gebied zo groot mogelijk gemaakt. Vanaf half maart tot ver in juli is de prachtige zang te horen. Het klinkt als een druk, bijna neurotisch en melodieus gekwebbel. De zang begint op de grond waarbij het dier onafgebroken zingt en langzaam steeds hoger en hoger vliegt.

Ontdek
de geheimen
van vliegbasis
Twenthe