Naturen

BloemrijKe graslanden

< Terug

Om aanvaring met grote vogels te voorkomen werd op de voormalige vliegbasis al zo’n 25 jaar lang gemaaid en het maaisel afgevoerd. De bodem is daardoor verschraald. Dat heeft geleid tot een ware bloemenzee en zeldzame plantensoorten zoals rietorchis, stekelbrem en stijve ogentroost. Er zijn grote aantallen dagvlinders van soorten als bruine zandoog, hooibeestje, kleine vuurvlinder en de zeldzame bruine vuurvlinder. Mede door de rijke insectenfauna nestelt de veldleeuwerik hier graag. Er zijn twee vlinderheuvels aangelegd, waar vlinders kalkrijk zand kunnen oplikken. Bij de Spottershill staat een prachtig insectenhotel voor graafbijen en andere vliegende insecten.

Ontdek
de geheimen
van vliegbasis
Twenthe