Rentmeesters van de toekomst

Het netwerk “Rentmeesters van de Toekomst” heeft als doel het:

  • levend houden van de rijke cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit in de driehoek Enschede – Hengelo – Oldenzaal
  • benutten van de recreatieve kansen in dit gebied.

Dat doen we door het realiseren van concrete projecten en het uitwisselen van ideeën.

In dit gebied liggen onder meer de voormalige vliegbasis Twenthe en een aantal landgoederen. Ze zijn vol verhalen uit het verleden, tastbare overblijfselen uit verschillende perioden en sporen die ondernemingen nalieten.

Wie

Het netwerk bestaat uit:

  • belangstellenden voor het cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed in dit gebied
  • deelnemers aan de projecten,

Leden van het netwerk zijn historische verenigingen, bewoners, kennisinstellingen en (creatieve) ondernemers en grondeigenaren.

Projecten

De basis voor het netwerk is gelegd in januari 2016 toen 17 concrete samenwerkingsprojecten ontstonden. Een deel van deze projecten wordt inmiddels gerealiseerd, sommigen zijn gestopt en nieuwe weer ontstaan. Hieronder een overzicht van de samenwerkingsprojecten van Rentmeesters van de Toekomst.

LESPAKKETTEN
Ontwikkelen van lespakketten voor leerlingen van de basisscholen. Gericht op de cultuurhistorie van Vliegbasis Twenthe.
MET EEN GIDS OP PAD
Opzetten (digitaal) platform waarmee bezoekers contact kunnen leggen met gidsen om in het gebied op pad te gaan.
DE GROTE SAMENWERKING
Grondeigenaren en bestuurlijke partijen werken gezamenlijk een globale gebiedsvisie uit voor het gehele gebied rond Vliegbasis Twenthe.
BANKJES IN HET GEBIED
Via de krant etc meer mensen mee te laten sponsoren met bankjes in het gebied.
TEXTIEL, ERFGOED EN TOEKOMST
Deze alliantie ondrzoekt of de behoefte bestaat aan een (op een centrale plaats gevestigd) cluster van textielbedrijven.
RUITERROUTE VLIEGBASIS TWENTHE
Samen met eigenaren van de terreinen onderzoeken hoe een veilige ruiterroute kan worden gerealiseerd.