Projecten

RUITERROUTE VLIEGBASIS TWENTHE

< Terug

Betrokken partijen
Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Twente Hippique, Twentse Ros en Twentse Veld

Trekker
Carolien Bierman (Twente Hippique)

Doelstelling
De Bottlenecks in de ruiterroute oplossen en de route geheel aansluitend maken. Betreft de route rondom vliegveld. Ontsluiting naar zandpaden.

Stand van zaken
Er is nog een aantal knelpunten qua veiligheid in de route. Onder meer langs de Grefteberghoekweg en de Noordergrensweg. De route is ook nog niet uitgezet met bordjes. Er worden gesprekken met grondeigenaren georganiseerd om knelpunten te bespreken en op te lossen.

Bijvangst: Op Twente Hippique worden 2 Bed & Breakfast accommodaties voor ruiters gerealiseerd.

De ruiterroute is ook op Facebook actief.