Projecten

LANGS MARKEGRENZEN

< Terug

Betrokken partijen
De Loakstenencommissie van de SHSEL, het Monumentenloket van de gemeente Enschede en ADT

Trekker
Harry van der Sleen (Loakstenencommissie)

Doelstelling
De Loakstenencommissie heeft als doel om de oude grenzen van marken weer beleefbaar te maken, door markestenen in ere te herstellen en een fietsroute daarlangs te laten lopen. Het Monumentenloket werkt hieraan mee voor zover het grond van de gemeente Enschede betreft.
De Loakstenencommissie en het ADT gaan zich samen inspannen voor het herstellen en plaatsen van loakstenen op het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe.

Stand van zaken
De alliantie ‘Langs Markegrenzen’ heeft in 2018 haar doel bereikt. Er zijn enkele markestenen in het gebied geplaatst en vier markeringstegels op het terrein van Twente Airport. De Loakstenencommissie heeft een fietsroute langs markestenen ontwikkeld die ook langs het vliegveld loopt. Deelroutes zijn nog in ontwikkeling.