Natuur

Het 130 ha grote natuurgebied is een schakel tussen de Lonnekerberg en de landgoederen van Driene. De dieren verplaatsen zich vrij door deze gebieden. De voormalige vliegbasis is een belangrijk broedgebied voor de veldleeuwerik, die houdt van de openheid. Vele andere bijzondere planten en dieren gedijen hier ook. Om aanvaring met grote vogels te voorkomen wordt op de voormalige vliegbasis al zo’n 25 jaar lang gemaaid en het maaisel afgevoerd. De bodem verschraalde en er ontstond een ware bloemenzee met zeldzame plantensoorten.
Fotografie: Clifton Buitink, Landschap Overijssel en Wikipedia.

BloemrijKe graslanden

BloemrijKe graslanden

Het maaibeheer heeft geleid tot een ware bloemenzee en zeldzame plantensoorten zoals rietorchis.

Levendbarende hagedis

Levendbarende hagedis

De meeste kans om een hagedis te zien heeft u in de vroege ochtend als de dieren zich opwarmen op zonnige plaatsen.

VeldleeuweriK

VeldleeuweriK

De voormalige vliegbasis is een belangrijk broedgebied voor de veldleeuwerik.

Ree en das

Ree en das

De kans is groot dat u tijdens een bezoek aan het gebied een ree ziet.

Bodem

Bodem

Veel plaatsen op het vliegveld zijn erg nat. Regenwater blijft lang staan en grondwater stroomt vanaf de Lonnekerberg over de leemlagen in de bodem het gebied in.

Bijzondere struweelvogels

Bijzondere struweelvogels

Voor een aantal broedvogels van structuurrijke bosranden zoals de grauwe klauwier is het gebied belangrijk.