Naturen

Ree en das

< Terug

De kans is groot dat u tijdens een bezoek aan het gebied een ree ziet, of mogelijk zelfs een vos. Vooral in de ochtendschemering zijn de dieren actief. In het gebied leven zo’n 15 reeën. Ook andere dieren zoals de steenmarter, haas en de das lopen hier rond. Op veel plaatsen zijn de hekwerken verwijderd zodat dieren zich nu vrijer kunnen bewegen tussen de omringende natuurterreinen van Hof Espelo, Lonnekerberg en ’t Holthuis. De das houdt zich overdag schuil in zijn burcht, een stelsel van holen en gangen onder de grond. ’s Avonds en ’s nachts zoekt hij naar voedsel, vooral naar regenwormen, maar in de herfst eet de das ook graag maïs. Hij heeft vaste looproutes (wissels) en moet tijdens zijn nachtelijke tochten vooral vertrouwen op zijn neus. Zien en horen kan de das namelijk niet zo goed.

 

Ontdek
de geheimen
van vliegbasis
Twenthe