Naturen

Bodem

< Terug

Het vliegveld ligt aan de voet van de Lonnekerberg: onderdeel van een stuwwal die is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd zo’n 200.000 jaar geleden. Grote ijsmassa’s stuwden de grond op en onder het gewicht van de ijsmassa’s ontstonden leemlagen. Tijdens de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, zijn door wind en water aan de randen van de stuwwal dekzanden afgezet. Veel plaatsen op het vliegveld zijn erg nat. Dat komt omdat het regenwater lang blijft staan, maar ook doordat grondwater over de leemlagen in de bodem afstroomt vanaf de Lonnekerberg. De aangelegde beken in het gebied voeren het overtollige water af. Het mineraalrijke water komt onder meer naar boven in bronnen. Zoals in de poelen langs de Grefteberghoekweg ter hoogte van de ingang van de schietbaan en in de waterplas in het bos bij het mountainbikepad. Hier voelt de IJsvogel zich thuis.

kingfisher-983944_960_720 IJsvogel

Ontdek
de geheimen
van vliegbasis
Twenthe