Historie

Het gebied rond de voormalige vliegbasis Twenthe kent een bewogen historie. Het vooroorlogse vliegveld is in 1931 aangelegd. Daarna volgde de Duitse bezetting: toen is de Fliegerhorst aangelegd, een Duits vliegveld van wel 1500 hectare waarvoor vele boeren moesten wijken. Na de oorlog is het vliegveld verkleind en door het ministerie van Defensie in gebruik genomen. In de jaren zestig was er weer sprake van burgerluchtvaart. De omliggende landgoederen en bossen ontwikkelden zich tot waardevolle natuur- en recreatiegebieden. In 2016 kwam daar 130 hectare van de voormalige Defensiebasis bij.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

In 2008 sloot de luchthaven haar poorten. Defensie verliet het gebied.

Burgerluchtvaart

Burgerluchtvaart

Vanaf de jaren zestig hervatte de KLM de burgerluchtvaart.

Gevechtsvliegtuigen

Gevechtsvliegtuigen

Na de oorlog huisvestte de vliegbasis een squadron met Spitfires.

Splitterbox

Splitterbox

Rond Hof Espelo zijn op verschillende plekken de restanten te zien van Splitterboxen: plekken om vliegtuigen te beschermen en te camoufleren.

Fliegerhorst

Fliegerhorst

In de Tweede Wereldoorlog legde de Duitse bezetter een omvangrijk militair complex aan: de Fliegerhorst.

WO II

WO II

Op de vroege ochtend van 10 mei 1940 werd de hangar naast het luchthavengebouw en de verkeerstoren opgeblazen.

Zweefvliegen

Zweefvliegen

De Twentse Zweefvliegclub (TZC) werd in 1935 opgericht.

Vooroorlogse vliegveld

Vooroorlogse vliegveld

Op 29 augustus 1931 opende de burgemeester van Enschede het eerste vliegveld.